งานค้นคว้าเกี่ยวข้องกับGclubในผู้เยาว์

หรือว่าแปลเป็นไทยว่าตัดตอน ในวัยเด็กเซลล์สมองจะมีมากมายจนล้น ช่วง 9-15 ปีสมองจะเริ่มทำลายประสาทชนิดที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไป เพื่อให้สมองส่วนที่ใช้เสมอทำงานได้ดีขึ้น
ด้านที่ 1  จำนวนเซลล์สมองของผู้เยาว์อายุ 15 ขึ้นไปจะมีน้อยกว่าเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งก็เกิดจากขั้นตอนพรุนนิ่ง จึงมุ่งหวังให้เด็กไทยใช้สมองส่วนหน้าให้บ่อย ซึ่งเป็นส่วนสมองที่ใช้มองอนาคตระยะยาว มองสถานการณ์ภายหน้า กำหนดแผนการการทำงาน การตกลงใจเลือก ประมาณผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ ซึ่งมีความสำคัญในการคิดพินิจพิเคราะห์ สร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งเด็กไทยจำนวนมากมักจะมีความใจร้อน พลุ่นพล่าน เมื่ออยู่ในสถานะนี้บ่อยๆ เซลล์สมองจะถูกพรุนนิ่งไป ซึ่งจะเหลือแต่เซลล์สมองที่ใช้ในการคิดอะไรเร็วๆ การเล่นเกม Gclub Royal การเล่นการพนันขันต่อ การเข้าบ่อน การติดยาเสพติด หรือการทะเลาะเบาะแว้ง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงๆ ตามหลักชีววิทยา ว่าสมองสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ เปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่ทำ
แง่มุมที่ 2 คือเรื่องทางจิตวิทยา ในกลุ่มนี้จะมีเรื่อง การชอบถอนผม ชอบลัก ชอบติดไฟไหม้สิ่งต่างๆ และติดการเสี่ยงโชค ในแวดวงจิตเวชศาสตร์พบว่า 4 สิ่งนี้ ไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดสิ่งเสพติด แต่เป็นความผิดปกติในด้านการยั้งใจ พูดง่ายๆ ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นแย่ แต่ก็ไม่สามารถหยุดเล่น Gclub ให้ไม่ทำไม่ได้ และรู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วเป็นกังวลแต่ก็ยังจะทำ และเป็นมุมมองทางจิตวิทยาที่พิเศษไม่เหมือนการติดยาเสพติดทั่วๆ ไป เรายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 4โรคนี้น้อย และยังไม่รู้ว่าการป้องกันที่ดีควรเป็นอย่างไร อันนี้เป็นส่วนที่ 2 ด้านจิตวิทยา ที่การพนันมีลักษณะพิเศษ
ใจความที่ 3 คือประเด็นทางกรรมพันธุ์ แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1 ทางกรรมพันธุ์ การติดการพนันก็เหมือนการติดเหล้า การมีบุคลิกต่อต้านสังคม 3 อย่างนี้เป็นแบบเดียวกันตรงที่ถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ ในบางเวลาคนไข้ไม่ได้อยากติดเหล้า ไม่ได้อยากมีนิสัยเกเร และไม่ได้อยากเล่นการเสี่ยงโชคแล้วติดแล้วหยุดไม่ได้ แต่มันเป็นกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดมาจากต้นตระกูล ประเด็นที่ 2 เราเรียกว่าอภิพันธุกรรม การค้นคว้าวิจัยด้านกรรมพันธุ์ช่วงหลังๆ จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อดีเอ็นเอในบุคคลได้ นั่นหมายความว่าในทุกวันนี้ถ้าเราทำอะไรผิดจังหวะ ทุกอย่างเหมาะเจาะ มันสามารถทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนของดีเอ็นเอในตัวเราเองได้ และไม่ได้ส่งผลกับตัวเรา แต่จะส่งผลต่อกรรมพันธุ์ของเรา ซึ่งลูกหลานเราจะได้รับไป อธิบายง่ายๆ คือ ต้นตระกูลเราอาจจะทำอะไรอย่างหนึ่ง ต้นตระกูลเราไม่เป็นอะไร แต่เรื่องจะไปเกิดที่หลาน ซึ่งยังไม่พบเส้นทางที่แน่แท้ ว่าอย่างการเสี่ยงโชค Gclub จะมีส่วนทางอภิพันธุกรรมอย่างไรก็ยังไม่รู้ชัด ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีการค้นคว้าวิจัยที่รองรับ ที่ต้องลงรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป